Sygeplejerske til Arresødal Hospice
Stillingen er et vikariat på  32 timer  om ugen i blandede vagter hver anden eller tredje weekend.
Vikariatet løber indtil udgangen af april 2019.
Ansættelse pr. 1. juni  2018 eller snarest derefter.
Arresødal Hospice varetager den palliative indsats overfor 12 indlagte patienter og deres familier. I Det Udgående Hospiceteam er der kontakt med 25 – 30 uhelbredeligt syge mennesker i eget hjem.  Den lindrende indsats har som udgangspunkt et ønske om at støtte og imødekomme den syges ønsker, så den sidste levetid bliver så god som mulig. Opgaven er at yde en højt kvalificeret lindrende indsats i trygge rammer for patient og familie.

Som sygeplejerske på Arresødal Hospice får du mulighed for at være med til at udvikle organisationen og grundig oplæring i den palliative indsats finder sted. Du bliver en del af en arbejdsplads med forskellige faggrupper - læger, sygeplejersker, psykomotorisk terapeut, social rådgiver, musikterapeut, administrative medarbejdere, service personale, frivilligkoordinator og en stor gruppe frivillige. Det tværfaglige kollegiale fællesskab vægtes højt, så vi sammen udnytter alles kompetencer om at løse opgaven med den bedst mulige lindring til det uhelbredeligt syge menneske. Samtidig bliver du en del af et hus, hvor du bliver mødt med opmærksomhed og anerkendelse og har gode muligheder for at udvikle palliativ pleje af høj kvalitet.

Der er fast supervision 6 gange om året 6.uge, Fagligt Forum hver 14. dag, intern undervisning og mulighed for at deltage i udviklingsarbejde, ligesom deltagelse i uddannelse prioriteres højt.

Vi lægger vægt på, at du:

 • er sygeplejerske med min. 2 års klinisk erfaring
 • er sygeplejefagligt velfunderet, engageret, imødekommende og kreativ.
 • kan planlægge, udøve og udvikle kvalificeret sygepleje til mennesker, der er uhelbredeligt syge
 • har gode kommunikative evner
 • ønsker at bidrage til et fagligt godt arbejdsmiljø med fokus på egen og andres trivsel
 • besidder en evne til selvstændighed, samtidig med at du kan indgå i et tæt tværfagligt team med respekt for de forskellige faggruppers viden og erfaring

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst med DSR.  Derudover er der et lokalt aftalt funktionstillæg. Der er fælles frokost- og kaffeordning, som betales over lønnen.

For yderligere information om Arresødal Hospice – se: www.arresoedal-hospice.dk

Hvis det har vakt din interesse, er du meget velkommen til at kontakte hospiceleder Lisbet Due Madsen 22 32 63 56 eller souschef Lone Holst på tlf. 47 78 70 00.

Ansøgning og CV sendes til Hospiceleder Lisbet Due Madsen: info@arresoedal-hospice.dk

Ansøgningsfrist: Mandag d. 14. maj  2018 kl. 12.00
Samtaler afholdes Onsdag  d. 16. maj 2018 mellem kl 10 - 14

Palliativ Fysioterapeut til Det Udgående Hospiceteam på Arresødal Hospice
Stillingen er på 8 timer om ugen med ansættelse pr.1. juni  2018.
I Det Udgående Hospiceteam er der kontakt med 25-30 uhelbredeligt syge mennesker i eget hjem.  Opgaven er at tilrettelægge og gennemføre individuelt tilrettet fysioterapeutisk indsats til patienter med komplekse palliative behov i et tværfagligt samarbejde.

Som specialiseret palliativ fysioterapeut får du mulighed for at være med til at udvikle den tværfaglige palliative indsats til patient og pårørende i eget hjem
Du bliver en del af et team med forskellige faggrupper - læger, sygeplejersker, administrativt medarbejdere, socialrådgiver, frivilligkoordinator og frivillige. Det tværfaglige kollegiale fællesskab vægtes højt, så vi sammen udnytter alles kompetencer om at løse opgaven med den bedst mulige lindring til det uhelbredeligt syge menneske. I hospice er der ansat en psykomotorisk terapeut, som den palliative fysioterapeut vil få er tæt samarbejde med i forhold til opgaveløsningen.
Du bliver mødt med opmærksomhed og anerkendelse og har gode muligheder for at udvikle specialiseret palliativ fysioterapi af høj kvalitet.

Vi lægger vægt på, at du:

 • er autoriseret fysioterapeut med min. 2 års klinisk erfaring
 • gerne erfaring med og uddannelse i fysioterapi til patienter med livstruende sygdomme
 • er fagligt velfunderet, engageret, kreativ og imødekommende
 • selvstændigt kan planlægge, udøve og udvikle kvalificeret fysioterapi til mennesker, der er livstruende syge
 • har erfaring med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • har gode kommunikative og empatiske evner, udviser initiativ og engagement
 • har evner til at indgår i tætte samarbejdsrelationer

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst med Danske Fysioterapeuter.
Arbejdstiden på 8 timer kan fordeles efter nærmere aftale.
Der er fælles frokost- og kaffeordning, som betales over lønnen.

For yderligere information om Arresødal Hospice – se: www.arresoedal-hospice.dk

Stillingsbeskrivelse kan rekvireres
Hvis det har vakt din interesse, er du meget velkommen til at kontakte hospiceleder Lisbet Due Madsen 22 32 63 56 eller souschef Lone Holst på tlf. 47 78 70 00.

Ansøgning og CV sendes til: info@arresoedal-hospice.dk

Ansøgningsfrist:
Mandag d. 7 maj kl 12.00
Samtaler afholdes mandag d. 14 maj mellem kl 11 - 14

Arresødal Hospice  ·  Arresødalvej 100  ·  3300 Frederiksværk  ·  Tlf. (+45) 47 78 70 00  ·  Fax (+45) 47 78 70 19  ·info@arresoedal-hospice.dk 

Hosting: www.rosenloeve.dk  ·  Fotograf Anne Sandner