Arresødal Hospice søger timelønnede sygeplejersker

Arresødal Hospice søger timelønnede sygeplejersker til afløsning i forbindelse med ferieafvikling og sygdom.

På Arresødal Hospice varetager vi den palliative indsats overfor 12 indlagte uhelbredeligt syge patienter og deres familier og har kontakt med 25 – 30 uhelbredeligt syge i eget hjem. Opgaven er at yde en specialiseret palliativ indsats på et højt niveau. Udgangspunktet er at støtte patienten og dennes pårørende, så den sidste levetid bliver så god som mulig. Som timelønnet arbejder du udelukkende inde på hospice.

Du får mulighed for at arbejde helhedsorienteret med patient og pårørende. Du bliver en del af et tværfagligt team bestående af læger, sygeplejersker, fysioterapeut/ psykomotorisk terapeut, socialrådgiver, præst, administrative medarbejdere, servicepersonale, frivilligkoordinator og en stor gruppe frivillige. Du vil blive introduceret til den palliative pleje og behandling i de første vagter og vil altid arbejde sammen med andre sygeplejersker. Vi vil møde dig med opmærksomhed og anerkendelse og giver dig gode muligheder for at yde palliativ indsats på et højt fagligt niveau.

Vi lægger vægt på, at du

  • er sygeplejerske gerne med 2 års klinisk erfaring.
  • er sygeplejefagligt velfunderet, engageret, reflekteret og imødekommende.
  • kan planlægge og udøve kvalificeret sygepleje til mennesker, der er uhelbredeligt syge.
  • har gode kommunikative evner.
  • besidder en evne til selvstændighed, samtidig med at du indgår i det tværfaglige team med respekt for forskellige faggruppers viden og erfaring.

Hvis det har vakt din interesse, er du meget velkommen til at kontakte konstitueret hospiceleder Lotte Martens på tlf. 47 78 70 00 eller mobil 29 73 74 88.

Samtaler bliver afholdt løbende.

Ansøgning og CV sendes til: info@arresoedal-hospice.dk

Arresødal Hospice  ·  Arresødalvej 100  ·  3300 Frederiksværk  ·  Tlf. (+45) 47 78 70 00  ·  Fax (+45) 47 78 70 19  ·info@arresoedal-hospice.dk 

Hosting: www.rosenloeve.dk  ·  Fotograf Anne Sandner