Sygeplejerske til Arresødal Hospice.

Har du lyst til at arbejde med en helhedsorienteret tilgang til patienter og pårørende?


Stillingen er på 32 timer om ugen til besættelse pr. 1. september 2018.

Arresødal Hospice varetager den palliative indsats overfor 12 indlagte patienter og deres familier. I Det Udgående Hospiceteam er der kontakt med 25 – 30 uhelbredeligt syge mennesker i eget hjem.  Den lindrende indsats har som udgangspunkt et ønske om at støtte og imødekomme den syges ønsker, så den sidste levetid bliver så god som mulig. Opgaven er at yde en højt kvalificeret lindrende indsats i trygge rammer for patient og pårørende.

På Arresødal Hospice får du, i et tværfagligt samarbejde, mulighed for at arbejde helhedsorienteret med det uhelbredeligt syge menneske og dets pårørende. Du bliver således en del af et team bestående af læger, sygeplejersker, psykomotorisk terapeut, socialrådgiver, administrative medarbejdere, servicepersonale, frivilligkoordinator og en stor gruppe frivillige. Vi har et fastlagt introduktionsprogram, hvor du bliver tilknyttet en mentor og oplært i den palliative pleje og behandling, samt introduceret til det tværfaglige team på hospice. Vi ser gerne, at du er med til at udvikle organisationen med de kompetencer, du kommer med. Vi møder dig med opmærksomhed og anerkendelse og giver dig gode muligheder for at udvikle palliativ pleje af høj faglighed.

Der er fast supervision 6 gange om året, Fagligt Forum hver 14. dag, intern undervisning og mulighed for at deltage i udviklingsarbejde, ligesom deltagelse i uddannelse prioriteres højt.

Vi lægger vægt på, at du:

  • er sygeplejerske med min. 2 års klinisk erfaring
  • er sygeplejefagligt velfunderet, engageret, imødekommende og kreativ.
  • kan planlægge, udøve og udvikle kvalificeret sygepleje til mennesker, der er uhelbredeligt syge
  • har gode kommunikative evner
  • ønsker at bidrage til et fagligt godt arbejdsmiljø med fokus på egen og andres trivsel
  • besidder en evne til selvstændighed, samtidig med at du kan indgå i et tæt tværfagligt team med respekt for de forskellige faggruppers viden og erfaring

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst med DSR.  Derudover er der et lokalt aftalt funktionstillæg Ligeledes er der gode muligheder for efteruddannelse inden for palliation. Der er fælles frokost- og kaffeordning, som betales over lønnen.

For yderligere information om Arresødal Hospice – se: www.arresoedal-hospice.dk

Du er meget velkommen til at kontakte hospiceleder Lisbet Due Madsen 22 32 63 56 eller souschef Lone Holst på tlf. 47 78 70 00, hvis du har spørgsmål til stillingen.

Ansøgning og CV sendes til Hospiceleder Lisbet Due Madsen: info@arresoedal-hospice.dk

Ansøgningsfrist: fredag d. 24. august  2018 kl. 12.00
Samtaler afholdes tirsdag d. 28. august 2018 mellem kl 10 - 14

Arresødal Hospice  ·  Arresødalvej 100  ·  3300 Frederiksværk  ·  Tlf. (+45) 47 78 70 00  ·  Fax (+45) 47 78 70 19  ·info@arresoedal-hospice.dk 

Hosting: www.rosenloeve.dk  ·  Fotograf Anne Sandner