Det Udgående Hospiceteam fyldte 10 år

04.03.2019

Det Udgående Hospiceteam har d.1.marts eksisteret i 10 år. Det blev markeret med sangen Den Lille Anemone,  taler af formand og hospiceleder og en meget stor kage
som alle nød godt af.

Det Udgående Hospiceteam er en integreret del af Arresødal Hospice og er et tilbud, der henvender sig både til de patienter, som ønsker at dø hjemme,
og til de patienter, som ønsker at blive længst muligt i eget hjem, for derefter at afslutte livet på hospice, plejehjem eller hospital.
Teamet består af læger og sygeplejerske, palliativ fysioterapeut, socialrådgiver og en præst, ligesom flere frivillige er besøgsvenner hos patienter i eget hjem.
Teamet arbejder tæt samme med hjemmeplejen og praktiserende læger
Hvis en patient udskrives fra hospice, følges han eller hun automatisk videre af Det Udgående Hospiceteam. Det er muligt at få kontakt med hospice døgnet rundt
også efter teamet er gået hjem. Om aftenen og natten svares telefonen af medarbejderne på hospice.

Det er blevet til mange kontakter, besøg og telefonsamtaler igennem de 10 år.
Det skulle fejres

 
Se alle nyheder

Arresødal Hospice  ·  Arresødalvej 100  ·  3300 Frederiksværk  ·  Tlf. (+45) 47 78 70 00  ·  Fax (+45) 47 78 70 19  ·info@arresoedal-hospice.dk 

Hosting: www.rosenloeve.dk  ·  Fotograf Anne Sandner