10 års jubilæum på Arresødal Hospice

30.10.2015

Se invitation til Jubilæum på Arresødal Hospice

Det er en stor glæde at kunne fejre, at Arresødal Hospice har eksisteret i 10 år.
Vi byder velkommen til en eftermiddag med faglige og musikalske indtryk.

Fredag d. 6. november 2015
fra kl. 13- 17
Gjethuset
Gjethusgade 5,
3300 Frederiksværk

Med et historisk tilbageblik vil vi både fortælle om hverdagen på hospice, udviklingen af hospicearbejdet og
samtidig udfordres på, hvad fremtidens stemme siger om hospice. 

Vi håber, at du/I har mulighed for at deltage. Arrangementet er gratis,
men vi vil gerne have en tilmelding på:
info@arresoedal-hospice.dk
senest d. 2.november 2015.

Venlig hilsen

Agnete Phillipsen     Lisbet Due Madsen
Formand                 Hospiceleder

 

Program

13.00-13.15  Velkomst ved Agnete Phillipsen, formand

13.15-13.50  Historisk tilbageblik

Hvorfor etablere et hospice i baghaven til Arresødal Slot?

v. Helge Friis, tidl. Borgmester, med i initiativgruppen bag etablering af Arresødal Hospice

Hvad har vi nået inden for den palliative indsats i Region H?  Hvor er vi på vej hen?

v. Helen Bernt Andersen - sygeplejedirektør, Formand for Sundhedsfagligt råd indenfor palliation i Region H.

13.50-14.05  Kunsten at udforske

v. Michala Petri, fløjtenist og Carsten Dahl, pianist

14.05-14.35  Hverdagen på Arresødal Hospice

Hvad har betydning for patienter og pårørende i hverdagen?

Billeder og fortællinger fra patienterne selv

Præsenteret af Lisbet Due Madsen, hospiceleder

14.35-15.05 Kaffe og servering

15.05-15.45 Udvikling af hospicearbejdet

Fokus på kliniske retningslinjer

v. Jesper Jørgen Jensen virksomhedsansvarlig overlæge og Lone Nørgaard Holst, souschef

Projekt pårørende – et udviklingsprojekt

v. Louise Simone Hansen, projektleder

Projekt støttet af Trygfonden

Frivillighedskulturen i hospice regi

v. Frivilligkoordinator Niels Krause Thomsen         

15.45-16.00 Kunsten at udforske

v. Chris Minh Doky , jazz-bassist

16.00-16.50 Fremtidens hospice – hvordan ser det ud?

Udfordringer og perspektiver?

v. Helle Timm, professor, Palliativt  Videncenter                                                  

                  
Afrunding 

 

 
Se alle nyheder

Arresødal Hospice  ·  Arresødalvej 100  ·  3300 Frederiksværk  ·  Tlf. (+45) 47 78 70 00  ·  Fax (+45) 47 78 70 19  ·info@arresoedal-hospice.dk 

Hosting: www.rosenloeve.dk  ·  Fotograf Anne Sandner