Arresødal hospice fejrede 10 års jubilæum d. 6. november i Gjethuset

09.11.2015

Efter velkomst af formanden Agnete Phillipsen, fortalte Helge Friis, tidl, borgmester om  det store arbejde forud for etableringen af hospice – og med at få det til Frederiksværk .

Sygeplejedirektør Helen Bernt Andersen, formand for Sundhedsfagligt Råd indenfor palliation i Region H informerede om arbejdet med palliation i Regionen , som også  Arresødal Hospice er en del af.
Hospiceleder Lisbet Due Madsen fortalte om hverdagen på hospice igennem samtaler med patienter og deres familier.
Overlæge Jesper Jensen og Souschef Lone Holst informerede  om arbejdet med at indføre de nyeste kliniske retningslinjer indenfor palliation.
Louise Hansen  orienterede om projekt Støtte til Pårørende, som hun har ledt det sidste 1½ år med støtte fra Trygfonden og Niels Krause Thomsen , Frivilligkoordinator fortalte om  det frivillige arbejde på hospice
Dagen sluttede med professor Helle Timm fra Palliativt Videncenter, der kom med sine overvejelser om de fremtidige udfordringer for hospicerne i Danmark.
Ind imellem kunne vi nyde musik af Pianisten Carsten Dahl, fløjtenisten Michala Petri og Jazzbassisten Chrish Min Doky.
Alle indlæg var relevante og inspirerende, og de musiske indslag bandt det hele sammen på fineste vis

Initiativtagerne til Arresødal Hospice Anette og Carsten Følsgaard havde doneret 12 vaser til hospice og 12 buketter blomster, der på dagen blev overrakt til de indlagte patienter. 

 
Se alle nyheder

Arresødal Hospice  ·  Arresødalvej 100  ·  3300 Frederiksværk  ·  Tlf. (+45) 47 78 70 00  ·  Fax (+45) 47 78 70 19  ·info@arresoedal-hospice.dk 

Hosting: www.rosenloeve.dk  ·  Fotograf Anne Sandner