Projektet : "Pårørende på Arresødal Hospice" er nu afsluttet

07.01.2016

I de sidste 1½ år har vi arbejdet med et projekt med fokus på, hvordan vi bedst støtter pårørende til indlagte patienter her på Arresødal Hospice. Vi ønsker hele tiden at sikre, at pårørende her på stedet modtager en indsats af høj faglig kvalitet med udgangspunkt i den nyeste forskning.  Målet med projektet var at udvikle en indsats, som tager højde for de selvstændige støttebehov pårørende og efterladte har. Pårørende kan optages af patientens sygdomsforløb i en sådan grad, at de kan risikere forringet livskvalitet, belastningsreaktioner og sygdom. Derfor skal også de støttes og ikke blot betragtes som patientens vigtigste ressource.

I forbindelse med projektet er 11 pårørende/efterladte blevet interviewet om deres oplevelse af forløbet på hospice. De blev spurgt om at komme med forslag til forbedringer og om deres holdning til indførelsen af en formaliseret pårørendesamtale på hospice.  De interviewede pårørende vurderede en sådan samtale som ”en brandgod ide” og deres forslag til emner er nu inkluderet i en samtaleguide, som er blevet implementeret i dagligdagen.

Samtalens fokus er:

  • Den pårørendes nuværende situation, forventninger til forløbet og informationsbehov
  • Den pårørendes behov for støtte/ønsker/ressourcer i forhold til rollen som pårørende.
  • Den pårørendes forberedelse og tanker om fremtiden.


Sygeplejersker tilbyder samtalen til de nærmeste pårørende ved indlæggelsen, med patientens accept og dato fastsættes i løbet af de første 2-5 dage. Samtalen varer ca. 30-45 minutter og følges løbende op.

Erfaringerne med samtalen indtil  videre er positive.  De pårørende udtrykker taknemmelighed over at blive inddraget i forløbet og ved at blive spurgt til, hvordan de har det. De føler tryghed i forhold til patientens forløb og egen rolle heri. De fleste pårørende ønsker fuld information om patientens tilstand, som de oftest ikke selv kan gennemskue. Nogle er meget forberedte, andre er ikke.

Sygeplejerskerne er vant til at have mange samtaler med pårørende, men de siger  det er blevet mere enkelt at gennemskue, hvilke pårørende der har tilstrækkelig støtte i eget netværk og hvilke pårørende, der skal henvises til støttemuligheder i andet regi.

Fra patienternes side har vi også modtaget positive tilbagemeldinger. De påskønner støtten til deres pårørende.
 
Projektet blev muligt med økonomisk støtte fra Trygfonden.
Sociolog Louise  Simone Hansen har været projektleder på projektet.

Flere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til
Hospiceleder Lisbet Due Madsen, tlf 4778700 eller ved at skrive en mail  til : info@arresoedal-hospice.dk

 
Se alle nyheder

Arresødal Hospice  ·  Arresødalvej 100  ·  3300 Frederiksværk  ·  Tlf. (+45) 47 78 70 00  ·  Fax (+45) 47 78 70 19  ·info@arresoedal-hospice.dk 

Hosting: www.rosenloeve.dk  ·  Fotograf Anne Sandner