Bestyrelsen for Arresødal Hospice

Bestyrelsen for Arresødal Hospice er repræsentativt sammensat, således at den samlede bestyrelse besidder faglige, politiske, forretningsmæssige og økonomiske kompetencer samt interesse for drift og udvikling af hospice. Bestyrelsesarbejdet foregår på et frivilligt og ulønnet grundlag.

Bestyrelsen sikrer ved daglig ledelse af hospiceledelsen, at drift og virke sker i overensstemmelse med gældende sundhedsfaglige retningslinjer, og at den palliative indsats til enhver tid efterleves i organisationen.

 

Formand Paul Erik Weidemann
Formand, OK-Fondens bestyrelse
Email: pew@ok-fonden.dk

 

Næstformand, Steffen Jensen
Borgmester i Halsnæs Kommune
Email: steje@halsnaes.dk

Leila Lindén
Medlem af Regionsrådet - Forretningsudvalget, Region H
Email: Leila.Linden@regionh.dk  

 

Anette Følsgaard
Initiativtager til oprettelse
af Arresødal Hospice
Email: af@foelsgaard.dk

Steffen Ravn Jørgensen
Tidligere Domprovst, Helsingør Stift
Email: steffenravnjorgensen@gmail.com

Mo Olofsson
Formand for Støtteforeningen for
Arresødal Hospice
Email: mocom-danmark@mail.dk

 
Læs mere om den selvejende institution Arresødal Hospice.

Arresødal Hospice  ·  Arresødalvej 100  ·  3300 Frederiksværk  ·  Tlf. (+45) 47 78 70 00  ·  Fax (+45) 47 78 70 19  ·info@arresoedal-hospice.dk 

Hosting: www.rosenloeve.dk  ·  Fotograf Anne Sandner