Bestyrelsen for Arresødal Hospice

Bestyrelsen for Arresødal Hospice er repræsentativt sammensat, således at den samlede bestyrelse besidder faglige, politiske, forretningsmæssige og økonomiske kompetencer samt interesse for drift og udvikling af hospice. Bestyrelsesarbejdet foregår på et frivilligt og ulønnet grundlag.

Bestyrelsen sikrer ved daglig ledelse af hospiceledelsen, at drift og virke sker i overensstemmelse med gældende sundhedsfaglige retningslinjer, og at den palliative indsats til enhver tid efterleves i organisationen.

 

Formand Kirsten Kenneth Larsen
Direktør, Ekstern lektor ved Københavns Universitet
Email: kirstenkennethlarsen@hotmail.com

Steffen Jensen, 
Borgmester i Halsnæs Kommune
Email: steje@halsnaes.dk

Lise Møller
Overlæge - udpeget af Lægeforeningen
Email: lise.m@dadlnet.dk

Anette Følsgaard
Initiativtager til oprettelse
af Arresødal Hospice
Email: af@foelsgaard.dk

Paul Erik Weidemann
Adm. Direktør, OK-Fonden
Email: pew@ok-fonden.dk

 

Steffen Ravn Jørgensen
Domprovst, Helsingør Stift
Email: srj@km.dk

Mo Olofsson
Formand for Støtteforeningen for
Arresødal Hospice
Email: mocom-danmark@mail.dk

Susanne Ishii
Sygeplejerske, Medarbejderrepræsentant

 
Læs mere om den selvejende institution Arresødal Hospice.

Arresødal Hospice  ·  Arresødalvej 100  ·  3300 Frederiksværk  ·  Tlf. (+45) 47 78 70 00  ·  Fax (+45) 47 78 70 19  ·info@arresoedal-hospice.dk 

Hosting: www.rosenloeve.dk  ·  Fotograf Anne Sandner