Fagpersoner på hospice

En tværfaglig gruppe bestående af læger, sygeplejersker, psykomotorisk terapeut, musikterapeut, præster, ledelse, administrative medarbejdere, servicemedarbejdere, frivilligkoordinator og en stor gruppe frivillige varetager i tæt samarbejde den palliative pleje og behandling, som Arresødal Hospice tilbyder patienter og pårørende.

Gruppen af medarbejdere er bredt sammensat, både hvad angår uddannelse, arbejdserfaring, alder og menneskelige egenskaber. Sammen udgør vi en helhed, der er i stand til at yde den indsats, som gør tiden på hospice så god som mulig for patient og pårørende.

Hver patient får tilknyttet 2–3 kontaktsygeplejersker, der som de primære personer varetager plejen af den enkelte patient.

Læs mere under punkterne:

 

Arresødal Hospice  ·  Arresødalvej 100  ·  3300 Frederiksværk  ·  Tlf. (+45) 47 78 70 00  ·  Fax (+45) 47 78 70 19  ·info@arresoedal-hospice.dk 

Hosting: www.rosenloeve.dk  ·  Fotograf Anne Sandner