Uddannelse og udvikling

Der er en forventning om, at den nyeste viden hurtigt integreres i pleje- og behandlingsområdet på hospice.
 
For at kunne yde en kvalificeret og helhedsorienteret palliativ indsats, arbejdes der med kompetenceudvikling for medarbejderne. Efter og videreuddannelse i fagrelevante områder og deltagelse i nationale og internationale konferencer prioriteres højt.

Intern undervisninng
Der afholdes intern undervisning 4 gange årligt, hvor der undervises i årets tema af interne og eksterne undervisere. Undervisningsforløbet arrangeres af en intern uddannelsesgruppe.

Hver 14. dag afholdes Fagligt Forum af en times varighed, hvor fagspecifikke temaer drøftes.
 
Ved ugentlige tværfaglige konferencer, drøftes den palliative indsats og giver grobund for refleksion og læring  i forhold til aktuelle situationer. Ligesom medarbejderne deltager i tilrettelagt supervision med ekstern supervisor.

Nogle medarbejdere er tilknyttet interne udviklingsprojekter og andre deltager i netværk inden for palliation  på tværs af landet.

Ekstern undervisning
De enkelte faggrupper på Arresødal Hospice stiller gerne op som undervisere inden for den palliative indsats på sygehusafdelinger og plejecentre, i kommuner, på uddannelsesinstitutioner, i foreninger eller lignende.

Arresødal Hospice er en integreret del af den samlede palliative indsats i Region Hovedstaden og indgår i forskellige netværk inden for uddannelse, udvikling og forskning på det palliative område.

Henvendelse vedrørende ønske om undervisningstilbud kan rettes skriftligt  til
Konstitueret Hospiceleder Lotte Martens
Email: info@arresoedal-hospice.dk

Arresødal Hospice  ·  Arresødalvej 100  ·  3300 Frederiksværk  ·  Tlf. (+45) 47 78 70 00  ·  Fax (+45) 47 78 70 19  ·info@arresoedal-hospice.dk 

Hosting: www.rosenloeve.dk  ·  Fotograf Anne Sandner