De frivillige på hospice

Arresødal Hospice er i den priviligerede situation at have en gruppe
på ca. 45 frivillige tilknyttet.

De frivillige er en vigtig del af hverdagen på hospice. De har alle valgt at bruge en del af deres tid på at gøre en forskel for patienter og pårørende, og er i dag en vigtig og integreret del af ikke kun de daglige rutiner, men også den hjemlige atmosfære i huset. 

Læs mere under punkterne:

Arresødal Hospice  ·  Arresødalvej 100  ·  3300 Frederiksværk  ·  Tlf. (+45) 47 78 70 00  ·  Fax (+45) 47 78 70 19  ·info@arresoedal-hospice.dk 

Hosting: www.rosenloeve.dk  ·  Fotograf Anne Sandner