Besøgstjenesten på hospice

Arresødal Hospice kan tilbyde besøg af en frivillig på hospice eller i hjemmet.
Besøgstjenesten består af frivillige, der alle er tilknyttet Arresødal Hospice.

Formålet er at aflaste familien, så den pårørende kan tage sig af indkøb, komme til frisør, til lægebesøg, deltage i sin ugentlige aftenskole, sportsdeltagelse eller andet.

Den frivillige tilbyder besøg i hjemmet eller på hospice dagligt mellem kl. 10.00–22.00.
Besøget kan vare op til fire timer ad gangen.

Hvis patienten ønsker besøg på hospice, formidles kontakten gennem sygeplejersken.

Hvis der ønskes besøg i hjemmet, formidles kontakten gennem en sygeplejerske
fra Det Udgående Hospiceteam.

Sygeplejersken formidler den første kontakt og det første besøg. Herefter aftaler og tilrettelægger den frivillige selv eventuelle nye besøg med patient og/eller pårørende.

Kontakt Arresødal Hospice for yderligere oplysninger.

Arresødal Hospice  ·  Arresødalvej 100  ·  3300 Frederiksværk  ·  Tlf. (+45) 47 78 70 00  ·  Fax (+45) 47 78 70 19  ·info@arresoedal-hospice.dk 

Hosting: www.rosenloeve.dk  ·  Fotograf Anne Sandner