Det Udgående Hospiceteam

Det Udgående Hospiceteam er en integreret del af Arresødal Hospice.

Det Udgående Hospiceteam er et tilbud, der henvender sig både til de patienter, som ønsker at dø hjemme, og til de patienter, som ønsker at blive længst muligt i eget hjem, for derefter at afslutte livet på hospice, plejehjem eller hospital.

Indsatsen ydes i respekt for patientens og de pårørendes ønsker. Hensigten er at bringe hospiceomsorgen hjem til patienten ved at supplere den indsats, der allerede ydes af de kommunale hjemmeplejeordninger og de praktiserende læger. 

Teamet består af læger og sygeplejersker, palliativ fysioterapeut og socialrådgiver.

At dø - eller blive i eget hjem - længst muligt
Det Udgående Hospiceteam tilbyder således, i samarbejde med praktiserende læge og hjemmeplejen, en specialiseret lindrende indsats til patienter med bopæl i den nordlige del af Region Hovedstaden, der har behov for lindring og støtte ved f.eks.:

  • smerter, kvalme, vejrtrækningsbesvær, træthed, appetitløshed, forstoppelse og andre fysiske gener 
  • psykiske problemstillinger
  • åndelige og eksistentielle overvejelser 

Der ydes støtte til pårørende under sygdomsforløbet og der er mulighed for opfølgende samtale efter dødsfaldet.

Hjælpen fra Det Udgående Hospiceteam ydes dels ved hjemmebesøg og dels ved telefonisk rådgivning.

For at blive tilknyttet Det Udgående Hospiceteam skal patienten:

  • være uhelbredeligt syg 
  • have afsluttet helbredende behandling
  • have behov for lindring af belastende symptomer 
  • være orienteret om og have accepteret, at den fremtidige pleje og behandling alene er af lindrende karakter
  • have ønske om at blive tilknyttet Det Udgående Hospiceteam

Kontakt til Det Udgående Hospiceteam

Telefon: 47 78 70 15 mellem kl. 8.00-16.00
Email: info@arresoedal-hospice.dk

Efter kl. 16.00 er det muligt at kontakte Arresødal Hospice på tlf 47 78 70 00,
hvor der altid er personale til at give råd og vejledning.

Hent henvisningsblanket - eller kontakt Arresødal Hospice for yderligere oplysninger.

Arresødal Hospice  ·  Arresødalvej 100  ·  3300 Frederiksværk  ·  Tlf. (+45) 47 78 70 00  ·  Fax (+45) 47 78 70 19  ·info@arresoedal-hospice.dk 

Hosting: www.rosenloeve.dk  ·  Fotograf Anne Sandner