De historiske rammer for Arresødal

Arresødal er et historisk bygningsanlæg, der ligger placeret i bøgeskoven ved Arresø, kun 750 meter fra bymidten i Frederiksværk i Nordsjælland.

Opført af Frederiksværks stifter J. F. Classen
Arresødal blev opført i 1786–1788 af Generalmajor Johan Frederik Classen, som var stifter af byen Frederiksværk. Han blev født i 1725 i Kristiania i Norge på den tid, da Norge endnu hørte under det danske kongerige. Classen døde på Arresødal i 1792.

Classen studerede oprindeligt teologi ved Københavns Universitet, men fik aldrig embede som præst. Derimod blev han hurtigt kendt som en succesfuld forretningsmand og endte med at være en af datidens rigeste og mest indflydelsesrige mænd. Classen bar titler som industrimand, handlende, skibsreder, godsejer, excellence og hvid ridder.

Classen testamenterede ved sin død Arresødal til Prins Carl af Hessen og i de følgende ca. 100 år forblev bygningsanlægget i privateje. I 1890 erhvervede Det Classenske Fiedeicommis ejendommen og indrettede det til rekonvalescenthjem for kvinder.

Arresødal - fra fængsel til kursuscenter
I årene 1944 til 1946 blev Arresødal overtaget af besættelsesmagten, der anvendte bygningerne som fængsel. Derefter blev der igen rekonvalescenthjem  frem til 1984, hvor Arresødal blev solgt til Kommunedata A/S.

I de efterfølgende par år blev der foretaget en omfattende restaurering og ombygning af Arresødal til et moderne kursuscenter, og det fungerede som sådan i tiden derefter og frem til år 2002, hvor Frederiksværk kommune købte ejendommen.

Arresødal som privathospital og hospice
Frederiksværk Kommune solgte umiddelbart Arresødal videre til Anette og Carsten Følsgaard til etablering af hospice og privathospital. I forbindelse med salget blev den store park ned til Arresø overtaget af Frederiksværk Kommune, og parken er nu offentlig tilgængelig. Bygningerne Arresødal ejes i dag af Ejendomsselskabet Arresødal I/S og Arresødal Hospice bor til leje i bygningerne.

Huset Arresødal blev renoveret og ombygget til privathospital, der lukkede igen i 2011.  

Arresødal Hospice i dag
Arresødal Hospice blev opført i nye bygninger i baghaven og indviet og taget i brug 1. november 2005. I maj 2013 blev endnu en fløj til hospice taget i brug.

Ejendommen Arresødal, stedets historie og ikke mindst dens grundlægger Generalmajor Classen har altid haft stor betydning for byen Frederiksværk og dens indbyggere, der stadig har en stor respekt for stedet.

Læs mere om den selvejende institution Arresødal Hospice

Arresødal Hospice  ·  Arresødalvej 100  ·  3300 Frederiksværk  ·  Tlf. (+45) 47 78 70 00  ·  Fax (+45) 47 78 70 19  ·info@arresoedal-hospice.dk 

Hosting: www.rosenloeve.dk  ·  Fotograf Anne Sandner