Værdigrundlag og vision

Den omsorg og indsats, der ydes til patient og pårørende på Arresødal Hospice, bygger på en helhedsorienteret tankegang.

Med udgangspunkt i den enkeltes ønske tilbyder vi således professionel hjælp og omsorg ved gener af fysisk, psykisk, social og åndelig karakter. Målet er størst mulig livskvalitet i den tid, der er tilbage.

Indsatsen ydes af en tværfaglig, veluddannet og specialiseret personalegruppe med høje standarder for omsorg, behandling og pleje, medmenneskelighed og etik.

Vision

Arresødal Hospice

 • opleves som et sted med liv og håb, tæt ved livets grænse
 • opleves som et godt sted at være for
  - patienten
  - pårørende
  - medarbejderne
 • er kendt som et sted med en høj faglighed
  - hvor der anvendes ny viden
  - hvor vi er med til at udvikle ny viden
  - hvor vi er med til at udbrede viden
  - hvor der arbejdes på tværs af sundhedsvæsenet
 • opleves som et sted med en anerkendende kultur i alle relationer
  - hvor vi giver hinanden feedback
  - hvor vi gør hinanden gode
  - hvor vi har fokus på holdninger
  - hvor vi rummer og respekterer forskelligheder som en styrke


Bestyrelsen og den daglige ledelse på Arresødal Hospice

 • sikrer fastlagte rammer
 • er tydelige
 • går foran
 • går ved siden af
 • går bagved
 • medinddrager medarbejderne i udvikling af lokale rammer

Læs mere om Organisationen og Bestyrelsen på Arresødal Hospice.

Arresødal Hospice  ·  Arresødalvej 100  ·  3300 Frederiksværk  ·  Tlf. (+45) 47 78 70 00  ·  Fax (+45) 47 78 70 19  ·info@arresoedal-hospice.dk 

Hosting: www.rosenloeve.dk  ·  Fotograf Anne Sandner