Patienter og pårørende på hospice

På Arresødal Hospice yder vi støtte til uhelbredeligt syge og de pårørende i en vanskelig livssituation. Vi tilbyder den bedst mulige palliative - dvs. lindrende - pleje og behandling, baseret på en specialiseret og tværfaglig indsats. Tilrettelagt i tæt samarbejde med den enkelte patient og de pårørende.  

Alt foregår i respekt for patientens ønsker og accept af den enkeltes værdi som menneske.

Forandring
Forandring er et ord, der går igen for mennesker tilknyttet hospice.

En livssituation er ændret. Sygdommen får konsekvenser. Helbredelse er ikke længere mulig, og erkendelsen af at levetiden er begrænset kan være ved at tage form.

Det kræver tid, ro, mod, ærlighed og initiativ at sætte ord på den sorg, det er, at livet er ved at være slut.

Nogle mennesker magter det eller når til erkendelsen i mødet med personalet på hospice, der deler samvær og kundskab med dem. For nogle er det for svært at sige højt, selv om de inderst inde ved det. Andre når ikke dertil, fordi de ikke magter at erkende det, eller fordi sygdomsforløbet er hurtigt og kort.

Læs mere under punkterne:

Arresødal Hospice  ·  Arresødalvej 100  ·  3300 Frederiksværk  ·  Tlf. (+45) 47 78 70 00  ·  Fax (+45) 47 78 70 19  ·info@arresoedal-hospice.dk 

Hosting: www.rosenloeve.dk  ·  Fotograf Anne Sandner