Hverdagen på hospice

Hverdagen planlægges med udgangspunkt i den enkelte patients ønsker og behov.

Medmenneskelighed og livskvalitet i hverdagens små som store gøremål er i fokus. På hospice er der derfor meget få faste rutiner, da vores mål er at støtte den enkeltes opfattelse af, hvad livskvalitet er for dem.

For os er det væsentligt at forene det naturlige, nære, ærlige og medmenneskelige med det professionelle og den nyeste viden inden for palliativ pleje og behandling.

Ved ankomsten til hospice vil hver patient/familie blive tilknyttet kontaktsygeplejersker, der så vidt muligt vil være gennemgående personer i opholdet på hospice.

Kontaktsygeplejerskerne vil varetage planlægning og udførelse af lindrende pleje og omsorg, samt yde støtte til familie og pårørende.

Familiesamtaler
Der afholdes familiesamtale med patient og pårørende, kontaktsygeplejerske og læge inden for de første 14 dage af indlæggelsen. Her vil vi sammen drøfte opholdet, hvad der er nået i den første tid og hvad der skal arbejdes med fremover, for at opholdet skal blive så godt som muligt.

Arrangementer på hospice
Der arrangeres løbende underholdning som fx sang og oplæsning.

Den første fredag i hver måned er der sang og musik på programmet og forskellige kunstnere optræder i dagligstuen. Denne optræden kan også følges fra stuen via det interne TV.

Læs mere under Rammer på hospice.

Arresødal Hospice  ·  Arresødalvej 100  ·  3300 Frederiksværk  ·  Tlf. (+45) 47 78 70 00  ·  Fax (+45) 47 78 70 19  ·info@arresoedal-hospice.dk 

Hosting: www.rosenloeve.dk  ·  Fotograf Anne Sandner