Når livet er slut

Personalet taler undervejs med patienten og de pårørende om den sidste tid - herunder ønsker og behov ved dødens indtræden. Ritualer kan være med til at skabe rammer og sprog midt i sorgen og give hjælp til de pårørende i deres sorgproces.

Når et menneske dør, tænder de pårørende et stort lys for afdøde, i fællesskab med personalet. Lyset står ved indgangen til hospice og vil forblive tændt så længe afdøde er på hospice. Når kisten køres ud til rustvognen, slukker de pårørende i fællesskab med personalet lyset som et symbol på, at et liv er slut.

Opfølgende samtale
At være pårørende til et uhelbredeligt sygt menneske kan betyde forandring i dage, uger og måneder. Med forandringen følger mange forskellige følelser som angst, usikkerhed, frygt, sorg, savn, træthed - og på sigt en ny livssituation, hvor de pårørende skal leve videre efter at have mistet en, de har været knyttet til.

Alle familier får tilbudt en samtale med den sygeplejerske, der primært har haft kontakt med patienten, om det liv, der er afsluttet, og om den forandring de nu skal leve med. 

Mindegudstjeneste
Sidst i oktober måned hvert år indbydes pårørende til en mindegudstjeneste i Frederiksværk Kirke, hvor navnene på de mennesker, der har afsluttet livet på hospice, bliver nævnt og mindet.

Arresødal Hospice  ·  Arresødalvej 100  ·  3300 Frederiksværk  ·  Tlf. (+45) 47 78 70 00  ·  Fax (+45) 47 78 70 19  ·info@arresoedal-hospice.dk 

Hosting: www.rosenloeve.dk  ·  Fotograf Anne Sandner