Visitation til hospice

Hospice er et tilbud til uhelbredeligt syge mennesker, der ønsker indlæggelse til livets afslutning, eller har behov for indlæggelse i en kortere periode med henblik lindring af plagsomme gener, eller ønsker tilknytning til Det Udgående Hospiceteam – for en kortere eller længere periode.

Ophold på hospice, og tilknytning til Det Udgående Hospiceteam, er gratis.

Visitation til hospice bygger på en tværfaglig vurdering, som foretages i tæt samarbejde mellem lederen og lægen på hospice.

En indlæggelse på hospice vil altid være planlagt og vil ske med udgangspunkt i den skriftlige henvisning, som udfyldes af patient, pårørende og fagpersonale.

Patienten

  • har afsluttet helbredende behandling
  • ønsker indlæggelse på hospice eller tilknytning til Det Udgående Hospiceteam
  • har gener af fysisk, psykisk, social og eksistentiel art, der kræver specialiseret tværfaglig palliativ behandling og pleje
  • er klar over, at helbredende behandling ikke længere er mulig og at den fremtidige pleje og behandling er af lindrende karakter
  • er klar over, at indlæggelse på hospice kan være af kortere varighed, såfremt tilstanden bedres og derefter kan udskrives til eget hjem eller andet ophold.

Det skal være etisk forsvarligt at transportere patienten til hospice.

Disse forhold vil oftest kun kunne vurderes i forbindelse med visitationsbesøget og samtalen, som foretages af en sygeplejerske fra Det Udgående Hospiceteam efter forudgående aftale.

For patienter, som ikke kan indlægges på hospice, gives tilbud om rådgivning vedrørende den palliative indsats.

Kontakt Arresødal Hospice for yderligere oplysninger.

Arresødal Hospice  ·  Arresødalvej 100  ·  3300 Frederiksværk  ·  Tlf. (+45) 47 78 70 00  ·  Fax (+45) 47 78 70 19  ·info@arresoedal-hospice.dk 

Hosting: www.rosenloeve.dk  ·  Fotograf Anne Sandner