Bliv frivillig på hospice

På Arresødal Hospice har vi en fast procedure for, hvordan du bliver frivillig.

Du kan henvende dig enten via mail eller telefon. Vi sender dig herefter informationsmateriale samt et spørgeskema med en række spørgsmål, som vi vil bede dig besvare.

Det er også muligt at downloade og udskrive materialet her:

Læs og download ansøgningsblanket for frivillige til Arresødal Hospice.

Vi vil bede dig om at returnere spørgeskemaet til:

Arresødal Hospice
Att.: Frivilligkoordinator
Arresødalvej 100
3300 Frederiksværk

Mail. info@arresoedal-hospice.dk

Når vores frivilligkoordinator har modtaget dit udfyldte spørgeskema, vil du blive indbudt til en samtale.

Her vil du blive orienteret om, hvad det vil sige at være frivillig ved Arresødal Hospice, hvilke krav vi stiller, og hvad vi kan tilbyde dig som frivillig.

Det vil også være ved denne samtale, at du kan komme med dine spørgsmål.

 

 

 

Arresødal Hospice  ·  Arresødalvej 100  ·  3300 Frederiksværk  ·  Tlf. (+45) 47 78 70 00  ·  Fax (+45) 47 78 70 19  ·info@arresoedal-hospice.dk 

Hosting: www.rosenloeve.dk  ·  Fotograf Anne Sandner