Det frivillige arbejde på hospice

De frivillige løser en lang række opgaver på hospice.

De er værter ved frokosten og aftensmåltidet. De dækker bord, folder servietter, arrangerer blomster og får bordet til at fremstå indbydende. Det er også de frivillige, der får hospice til at dufte, når der bages boller eller kage til glæde for patienter og pårørende.

Det er ligeledes de frivillige, der arrangerer kulturelle arrangementer og sørger for at hospice er pyntet festligt op ved højtiderne. Frivillige hjælper ind imellem også pedellen med haven omkring hospice.

Vigtigst af alt tager de frivillige dog hånd om patienter og pårørende på hospice. Frivillige sætter sig og taler med patienter, tilbyder en arm ved en gåtur og forsøger i det hele taget at imødekomme de ønsker, de kan. 

Arrangementer på hospice
Der afholdes løbende fælles arrangementer, hvor de frivillige står for underholdning som fx korsang, oplæsning og optræden af kunstnere.

De frivillige sørger for, at der den første fredag i hver måned er sang og musik på programmet samt at forskellige kunstnere optræder i dagligstuen. Til disse arrangementer skiftes de frivillige til at bage kage til fælles indtagelse.

Frivillige står også for det praktiske arrangement ved mindegudstjenesten hvert år i oktober samt for havefesten ved midsommer.

Endelig kan de frivillige også blive tilknyttet Besøgstjenesten på Arresødal Hospice.

Har du lyst til at blive frivillig, kan du læse mere under Bliv frivillig på Arresødal Hospice.

Arresødal Hospice  ·  Arresødalvej 100  ·  3300 Frederiksværk  ·  Tlf. (+45) 47 78 70 00  ·  Fax (+45) 47 78 70 19  ·info@arresoedal-hospice.dk 

Hosting: www.rosenloeve.dk  ·  Fotograf Anne Sandner